Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2019 година

Новогодишно приветствие към лесовъдската колегия на Румен ПОРОЖАНОВ - министър на земеделието, храните и горите

УВАЖАЕМИ ЛЕСОВЪДИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ГОРСКАТА СИСТЕМА

Отмина една изпълнена с много динамика и нелека 2018. Година, в която трябваше да реагираме на кризисни ситуации, без да пренебрегваме начертаните приоритети, които нямат алтернатива и не могат да останат на заден план.
Отчитаме положителни резултати при възстановяването на унищожените от нападения от корояди, болести и други природни бедствия хиляди декари гори. За наша радост, тази година по-малко говорихме за горски пожари. Това е резултат не само от благоприятните климатични условия, но и от предприетите превантивни действия и подобрената организация. Равносметката е, че повече от 20 % от пострадалите горски територии бяха почистени и там, където теренът позволява, вече е залесено.
Една от най-тежките задачи, която изискваше бързи и високопрофесионални действия от всички, ангажирани в горския сектор, през изминалата година беше свързана с болестта африканска чума по свинете. Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите направиха необходимото заразата да не бъде допусната на наша територия максимално дълго, беше ограничена в рамките на определени райони и щетите бяха минимизирани. В предприетите мерки изключително много разчитахме на българските ловци, които се отнесоха отговорно към проблема и показаха висока дисциплина.
Направени бяха предложения за промени в Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагането му, с които се дава възможност да се изработи и приеме дългосрочна визия за ловното стопанство в България. Такъв управленски подход ще даде гаранция за запазване на голямото биоразнообразие и извеждането на страната на водещо място в трофейното дело. Когато правим обективна равносметка, трябва да подчертаем, че при решаването на проблемите показахме единство в усилията си пред предизвикателствата.
През цялата изминала година, по време на кризисните ситуации и решаването на текущите проблеми, до нас бяха и представителите на научните среди със своите знания и опит. Все по-активен и коректен става диалогът между гражданското общество и лесовъдската колегия, а работата с подрастващите заема своята част от трудовия делник на лесовъдите. Това са все факти, които внасят оптимизъм.
Затова нека да си пожелаем през Новата 2019 година да укрепваме това единство в целите, които си поставяме.

Желая на Вас и Вашите близки много здраве и успехи!