В края на миналата година говорехме повече за абонамента на списание "Гора". Защото искахме да бъде ясно, че абонирането не е само финансов акт или оценка за досегашните възможности на вече 102-годишното горско издание, а съпричастие. Съпричастие - в труден за цялата страна момент, съпричастие - във важно за колегията ново начало. Смятаме, че колегията поне малко може да се почувства единна, уважавана и настроена по-оптимистично пред лицето на промените, ако навсякъде из страната хората разгръщат своето списание, осведомяват се за ставащото в отрасъла и си казват: "Ето това сме ние - живи сме, работим, мислим за утрешния ден."
Първите абонаменти пристигнаха в редакцията на 20 октомври - от ДГС - Невестино, и ПП "Българка" - Габрово. Благодарим ви, че разбрахте нашето послание. Благодарим и на повечето колежки, членуващи в Клуба на жените директори "Сдружение "Клуб "Фортуна", които също приеха присърце абонаментната кампания.
Специални благодарности имаме към Държавното горско стопанство в гр. Омургаг. Колегите от това стопанство винаги са били най-ревностни читатели на списание "Гора". Приятно ни е, че и тази година те се абонираха за 27 броя от списанието.
На всички хора, свързали съдбата си с гората, честитим Новата година!
Да сте здрави, докато сте живи!