Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
През тази зима снегът затрупа гората и остави домакинства и предприятия без дърва и дървени материали. А не беше далеч времето, когато имаше т.нар. зимни претоварни станции (временни складове), на които съвсем целенасочено се подреждаха дърва и материали за около три зимни месеца.
През тази зима вятърът навя пътищата. Също не бе далеч времето, когато ветрозащитните съоръжения се нижеха с километри край пътя, когато и полезащитните и крайпътните горски пояси и ивици не бяха поразредени или някъде вече унищожени.
Паднаха и лавини. Лесовъдите сочат местата - там, където горската растителност е унищожена от сеч или от пожари и невъзстановена след тях, ще има лавини и щети.
Но какво, като са казали? Нали и за след ветровала в резервата Бистришко бранище на Витоша казаха, че трябва бързо да се прибере падналата дървесина. Не ги послушаха и сега витошките гори изсъхват, нападнати от вредителите, намножили се в повалената дървесина.
Завали повечко дъжд или започнат да се топят снегове и...тръгват порои и стават наводнения. Човешките трагедии при скъсани язовирни стени и предпазни диги са предхождани от човешка немарливост. Но причината за повечето от пороите е във водосборите на реките. По-точно в онези водосбори, в които също има човешка намеса или ненамеса. Там, където вече няма горска растителност в горския фонд и няма обработваеми площи в селскостопанския. А редовно има пожари. И редовно никой не залесява. Народната мъдрост "Дебел сняг, дебел комат" сякаш промени смисъла си. Защо ли?