Новият бройСъдържание

Производителите на дървесина в България - горските предприятия, отчитат добри финансови резултати. В същото време потребители - заводи и цехове, затварят врати или производствени мощности поради липса на суровина. Въпреки че в момента има предостатъчно гора за сеч спрямо годишния прираст, който се усвоява малко над половината. Тежка зима, криза, криза в кризата или кой, как и за кого сече?
От 1999 г., когато дърводобивът бе поет от частния предприемачески сектор, проблемите с дървесната суровина не са спирали да се обсъждат. Всеки, опитал сладостта на печалбите от горите, започва да се стреми към още и още. За да се правят бързи пари дори започна палеж на гори. За да се правят големи пари, започнаха да се монополизират сечта и търговията. Фирми, негодуващи срещу държавния монопол, правеха всичко възможно да установяват частен монопол. Фирми с финансово влияние или с политически протекции активно се намесваха в усвояването на печалбите от дървесния ресурс. В ситуация на криза суровина потече зад граница, а складовете на родни преработватели пресъхнаха. Определено и при стопанисването на частните и общинските гори приоритет се даде на брадвата и приходите, а не на фиданката и залесяването.
При пазарната икономика динамично се развиват печелившите сектори, които, от своя страна, повишават стандарта на гражданите на своите държави. Някои сектори и у нас са печеливши, но като цяло сме все на опашката по стандарт.