Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Преди година - на 3 май 2011, министърът на земеделието и храните връчи договорите за назначаване на директорите на 6-те държавни горски предприятия. От второто полугодие предприятията реално заработиха, законово регистрирани и вписани в търговските регистри със своите териториални поделения - горските и ловните стопанства. В края на годината във фонда "Инвестиции в горите" бяха събрани 21 млн. лв., половината от които бяха преведени в бюджета на Министерството, както бе предвидено.
От средствата, постъпили във фонда през цялата 2012 г., в бюджета трябва да влязат 25 %, което предполага, че сумата няма да бъде по-малка от сега получената.
За времето от почти година в предприятията и техните поделение отчетоха ръст на приходите, което рефлектира в повишаване на работните заплати и в заделянето на средства за поддържане и създаване на дълготрайни материални активи. Очаква се до края на годината да бъде подобрена и инфраструктурата в горите.
Въпреки приходите от горите, държавният бюджет, според Закона, осигурява стандарта на работещите в контролните звена - регионалните дирекции по горите, и в природните паркове, лесозащитните, семеконтролните и опитните станции към ИАГ. Необходимите средства за тяхната издръжка се осигуряват, но повишаването на стандарта на работещите в тях е свързано с класификатор на длъжностите в администрацията.
Уверенията на правителствените и законодателните институции са, че и този проблем - различията в стандарта на работещите в една система, ще бъде задоволително разрешен с нова наредба за определяне на размера на работните заплати на служителите в държавната администрация.
А това, че лесовъдите от предприятията и от дирекциите работят в една, а не в две горски системи, не трябва да се подлага на преоценка. Направленията са две, но системата е една и е със завидната 133-годишна история.

Такова природа вещей, сказал он.

Кот, видимо, достаточно близко и может "Симулятор вождения поезда"читать его мысли.

Она проникала в каждую клеточку моего "Скачать бесплатный драйвер звука"естества.

Оставшиеся поспешили вернуться к работе, быстро погружая лопаты в зловонные кучи и "Игры анко скачать"укладывая навоз по краям вокруг Ямы.

Мы похоронили его, как положено.

Чувства мои были в неприятном смятении, и я "Скачать игру гарри потер скачать"еще не совсем четко представлял себе, что же делать дальше.

С самого начала он "Скачать игру l"заподозрил, что нанял его конкурент "1 1 скачать торрентино"Лаваллета, и "Красное колесо скачать книгу"теперь подозрение переросло в уверенность.

После "Игра в карты на раздевание"войны, дескать, наступит свобода, не будет "Скачать джеки чана мультик"ни императорских дворов, ни "Скачать игры на телефо"самих императоров, и у князей отберут имения.

Похоже было, "Прохождение игры тайны прошлого"что вспыхнуло "Скачать фильмы с летитбит"большое количество пороха, подожженного на "Бесплатные игры для денди скачать"земле.

Этих мух каким-то образом сюда "ипотечный кредит на квартиру"доставили.

Болт обвел взглядом присутствующих.

Чудо пошло ей на пользу, оно подогревало энтузиазм верующих.