За мнозина тя е една от многото, но за горския сектор е открояваща се. Навършват се 135 години от създаването през 1879 г. с правителствен указ от 17 юли на самостоятелен сектор "Надзор над лесовете" към Отделението на държавните имоти и рудите в Министерството на финансите.
След няколкогодишни усилия хронологията на развитието на горската служба и на нейните ръководители бе подредена (сп. "Гора" бр. 3/2012 г.), впоследствие актуализирана (бр. 8/2013 г.). Има още малко детайли и подробности, които се надяваме през тази година да уточним. Защото важно е както за един народ да познава своята история, така и за една колегия да знае своя път на развитие. В тази връзка предстои, по повод и на годишнината, да се появи вторият том на изданието "Дейци и учени от горското стопаство", за родените между 1941-1950 година. Родените през 1941 г. вече прехвърлиха почтените 70 години, а тези през 1950 г. излизат в пенсия. И ако няма за тях по някой ред и снимка, все едно, че не са били. А колко години, желание и ентусиазъм е влагал всеки, за да пребъде лесовъдската професия?
В една национална книга няма как да се впишат всички лесовъди. Затова са регионалните, каквито са за Великотърновския и за Благоевградския горски райони. Скоро трябва да се появи и книга за горите на Бургаска област. Така всички, отдавали и отдаващи труд, сили и живот за гората, ще бъдат увековечени. Всички, но само от... три региона. Затова са годишнините: да погледнем в миналото, да сторим поклон пред предците, да обсъдим настоящето и да прозрем бъдещето. И да направим необходимото за запазването на позитивното.