Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Когато в края на XIX и началото на ХХ век порои и свлачища са заливали България, правителството се обръща за помощ към Франция. Тя изпраща лесовъда Феликс Вожли, който поставя началото на борбата с ерозията у нас, обучава специалисти и утвърждава френския опит за укротяване на пороите. Опитът е следният - в поройното корито на река или дере се строят технико-укрепителни съоръжения - баражи, прагове, клейонажи, а склоновете се залесяват с дървесна и храстова растителност. Така, дори и при интензивни валежи, водата бива възпирана и не се превръща в опустошителен порой. През 1975 г. започва работа по изготвяне на Националната програма за борба с ерозията както в горския, така и в поземления фонд. Тя влиза в сила през 1981 г. и обхваща периода до 2000 година. Идеята е напълно да се овладеят пороите и ерозиралите терени.
До 1994 г. предвижданите дейности за баражното строителство са изпълнени 40 %, а за залесяванията - 51 %. След това дейността замира.
От началото на този век порои и наводнения, с човешки жертви, е имало през 2002, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 г. и...в момента. С трагични последици, както стана във Варненския квартал Аспарухово.
Догодина ще отбележим 110 лета от борбата с ерозията в България. Явно е, че битката не е приключила, а все повече горски и селскостопански терени, по една или друга причина, стават поройни.
Юбилейната 2015 г. трябва да бъде година за защита от порои, като се набележат в национален мащаб дейности за отпор на водните стихии. В противен случай ще става все по-страшно и трагично.