Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

След 110 години организирана борба с ерозията България отново има тежки проблеми с наводнения и свлачища. Докато наводненията бяха причинени основно от обилни валежи и недобре стопанисваните водоеми, свличането на земни маси става там, където терените са неукрепени. А за да се укрепи едно свлачище, теренът трябва да се залеси и застопори със съответните технико-укрепителни съоръжения.
Над 2200 са укротените порои в страната, стотици са спрените свлачища. Лесовъдите създадоха и над 18 млн. дка нови гори, удължиха експлоатационния срок на над 200 язовира, за 50 години три пъти увеличиха запасите на горите, които надминават 600 млн. куб. метра.
Но вместо уважение и благодарност от страна на обществеността, лесовъдите получават, особено напоследък, упреци и дори хули.
Лесовъдството е задълбочена наука, която трябва да се знае, за да може да се създаде и отгледа една гора. Лесовъдската колегия има изконни традиции и морал, които са свързани със съзидателност и перспективност, и не могат да бъдат приобщени към квалификации като "дървена мафия", "унищожители на гори" и т.н.
В началото на миналия век лесовъдите също са били подложени на обиди и гонения и с гората са се разпореждали търговци, политици, местни управници. Гората е била почти унищожена, пороите са помитали села и градове, когато държавата слага ред и дава път на лесовъдството да стопанисва и управлява сложните горскостопански процеси.