Новият бройСъдържание

Отминалото лято отново ни напомни, че горещините и сушата се настаняват по нашите географски ширини. С тях неминуемо идват и горските пожари. От началото на юни до края на август са възникнали 196. От началото на пожароопасния сезон - 1 април, пожарите са 254. Засегнатата площ е малко над 17 000 декара. Анализ за отминалото горещо лято ще публикуваме в следващия брой, но сега трябва да отбележим, че въпреки многото запалвания опожарените гори и щетите са далеч по-малко от предишни години с подобни горещи и сухи сезони. Което показва, че превенцията и бързата реакция на горските и противопожарните служби, както и на местните администрации и обществеността е вече на добро равнище. Историята на огромните горски пожари започна на 20 август 1999 г., когато за три денонощия изгоряха в един, предимно върхов, пожар в Сакар над 51 000 дка гори с опожарена стояща маса над 300 000 куб. метра.
През следващите години сякаш свикнахме запалванията в горите да прерастват в опустошителни пожари, за да отчетем през 2007 г. над 430 000 дка опожарени територии! През 2011 - 68 830, през 2012 - 127 300. След тази година пожарите намаляват, както и щетите, причинени от тях. За това неминуемо оказват влияние стабилизирането на горските предприятия и националната противопожарна кампания на всички институционални и административни нива.
Запалвания в горите е имало и преди 1999 г., но горските стопанства разполагаха с хора и техника и не допускаха разрастването на пожари. Точно това е и разковничето за овладяване на огнената стихия - да бъде спирана още в зародиш. За България вече е ясно, че освен летни с климатичните промени вече не са изненадващи есенни, пролетни, дори и зимни пожароопасни дни и седмици.
Затова всички и по всяко време трябва да бъдем готови за превенция и бърза реакция.