Новият бройСъдържание

Повече от 20 години списание "Гора" разказва за живота и труда на лесовъдите и горските служители. Тези кореспонденции, репортажи, очерци и интервюта съхраняват за вечни времена неповторимите за времето си късчета от горската история. Имена и образи, начинания и опит, делници и празници, бедствия и достижения - всичко това, година след година, оформя не само архив, но и облика на горския сектор в съответните етапи от неговото развитие.
Списанието живее и с ритъма на най-новата горска история. В този брой представя Държавното горско предприятие в Шумен. В предишни броеве е разказвано за предприятията в Сливен, Габрово, Враца, Смолян. В следващия брой ще научим за работата на РДГ - Русе, като срещите с работещите в регионалните управления на горите ще продължават. Тези срещи започнаха с бр. 1 на сп. "Гора" от 1992 г. с представянето на тогавашната РДГ - Смолян, като до края на годината разказахме за дейността на лесовъдите в още пет Регионални дирекции по горите - Пловдив, Кърджали, Бургас, Шумен и Стара Загора. Продължихме през годините, уверени, че да се срещнем и да разговаряме със специалисти е полезно и необходимо. Паметно и сърдечно е изживяването от тези срещи и тогава, когато ръководители и експерти са "кипели" в ентусиазма на дейността си, и сега, когато отваряме тези страници. Горската история и днес се пише с не по-малък ентусиазъм. Традициите се пазят, но много са новите и специфичните неща в дейността на колегията. Сп. "Гора" ще продължи стремежа си и през 2016 г. да утвърждава добър имидж на горския сектор. Лесовъдите преобразиха България. Дейността им е мащабна и общественополезна. Затова е абсолютно необходимо и обществото да научава повече за нея. Най-удачно е тази разгласа да стане чрез горските структури, които да абонират за сп. "Гора" кметства, общини, регионални и местни медии, полицейски и противопожарни служби, администрации, училища, библиотеки и други.
Затова, драги колеги - абонирайте се, но и абонирайте!