Новият бройСъдържание

Нова година е. Отново си пожелаваме късмет. Може би защото не всеки е останал достатъчно удовлетворен от "стария" си късмет или пък защото е останал толкова доволен, че му се иска още красиви неща да се случват.
Отминалата година ще остане в най-новата ни горска история като успешна, особено като финансов резултат на държавните горски предприятия. Бе отчетен значителен напредък в опазването на горкото богатство от посегателства и пожари. Безспорен успех е постигнат в строителството и основния ремонт на горските пътища - над три пъти повече километри от предходната година. Продължи увеличаването на сертифицираните горски територии, както и залесяването, подпомагането на естественото възобновяване, отгледните сечи без материален добив. Това са показатели за укрепване на горския сектор. Изпитания обаче като съхненето на иглолистните култури - предстоят. Нека си пожелаем да ги посрещнем като професионалисти - спокойно. И да ги превърнем в опит, който ни изпълва с удовлетворение от постигнатото.