Новият бройСъдържание

Емблема за емблемата Седмицата на гората, която вече има 91-годишиа история, винаги е била емблема на съзидателното начало на лесовъдската колегия, емблема на ентусиазма на обществеността при преобразяването на България в китна зелена страна.
Създаването на постоянно лого "Седмица на гората", конкурсът за което бе обявен в началото на март, ще спомогне за нейното ясно идентифициране в общественото съзнание. Как контурите на емблемата ще въплътят подвига на лесовъдите и обществеността при създаването на над 18-те млн. дка нови гори е въпрос на умел графичен дизайн. Започнала като Празник на залесяването, Седмицата и до днес запазва атмосфера на празничност и заслужава свой запомнящ се знак.
Колко поколения българи, различни правителства, дори обществено-икономически строеве се смениха за тези 90 години, които, сравними с гората, не са достатъчни за един неин живот? А Седмицата на гората пребъдна, което само по себе си заслужава поклон.