Новият бройСъдържание

Абонаментната кампания за сп. „Гора" за 2017 г. е в разгара си.
Сп. „Гора" ще продължи стремежа си да утвърждава добър имидж на горския сектор. Лесовъдите преобразиха България. Дейността им е мащабна и народополезна. Затова е необходимо обществеността да научава повече за нея.
Желателно е да осигурим по-голяма популярност за дейността на горския сектор. Предложението е горските структури по места да абонират кметства, общини, регионални и местни медии, полицейски и противопожарни служби, администрации, училища, читалища, библиотеки.
Цената на един абонамент за цялата 2017 г. е само 30 лв., но специфичната лесовъдска информацията, която ще получи обществеността, няма измерения. Как се стопанисват горите на България, защо съхнат млади иглолистни насаждения, кой и как залесява или предпазва горите от болести и вредители. На всички интересни и актуални въпроси сп. „Гора" ще продължава да публикува компетентни отговори.