16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Абонаментната кампания за сп. „Гора" за 2017 г. е в разгара си.
Сп. „Гора" ще продължи стремежа си да утвърждава добър имидж на горския сектор. Лесовъдите преобразиха България. Дейността им е мащабна и народополезна. Затова е необходимо обществеността да научава повече за нея.
Желателно е да осигурим по-голяма популярност за дейността на горския сектор. Предложението е горските структури по места да абонират кметства, общини, регионални и местни медии, полицейски и противопожарни служби, администрации, училища, читалища, библиотеки.
Цената на един абонамент за цялата 2017 г. е само 30 лв., но специфичната лесовъдска информацията, която ще получи обществеността, няма измерения. Как се стопанисват горите на България, защо съхнат млади иглолистни насаждения, кой и как залесява или предпазва горите от болести и вредители. На всички интересни и актуални въпроси сп. „Гора" ще продължава да публикува компетентни отговори.