Новият бройСъдържание

Отново сме пред професионалния горски празник - Седмицата на гората, отбелязването на който датира от 1925 година. Още от зората на неговото честване той се превръща в национален. Милиони граждани на България залесяват стотици милиони фиданки.
Днес горите на България се приемат като природна даденост, която предоставя не само дървесина, а и жизнена среда с красиви пейзажи и зони с уникален микроклимат. С основание страната ни вече се нарежда сред най-залесените в Европа с впечатляващо биоразнообразие и предпоставки за включване на обширни територии към световното природно наследство и към международни програми за природосъобразен и устойчив режим на стопанисване на горските съобщества.
Поклон и благодарност към професионализма и безрезервната отдаденост на поколения лесовъди и горски служители. За почти 140 години от съществуването на организираната горска система са създадени 18 млн. дка нови гори, от които 780 000 дка са с изключително противоерозионно значение. Изградени са над 600 000 м3 технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията. Осезателна е благоприятната климатична промяна в редица райони на страната.
Лъжичката катран в празничната атмосфера са продължаващите безскрупулни посегателства срещу горски служители, какъвто бе и скорошният тежък инцидент в ДГС - Панагюрище. Въпросите защо и докога остават актуални.