Новият бройСъдържание

И с този следпразничен брой подчертаваме, че Седмицата на гората е уникална за българската история със своята силна и продължителна във времето традиция. Започнала на 12 април 1925 г. като Празник на залесяването и прераснала през 1934 г. в Седмица, тя вече 93 години не само искри, а и се разгаря от ентусиазма на граждани и природолюбители, за които българската гора е светиня. И в този "пожар" животът не изгаря, а се възражда. Милиони са ръцете, подхващали нежна фиданка, затова и милиони са площите с нови гори. За съжаление не са малко и ръцете, държали и държащи брадва. Но надмощието в този кръговрат е предопределено за съзиданието. Неговите измерения днес са залесените над 18 млн. дка нови гори, преобразили трайно България.
Тазгодишната Седмица оставя ярка следa в историята с мащабните национални инициативи като "Лесовъд за един ден", откриването на Национален горски музей, още по-активното участие в създаването на нови гори от обществеността и надеждата, че гората е и ще бъде неизменна част от Живота.