16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

На 29 юли 2009 г. „горите" отпаднаха от името на структурите на държавната администрация. След две години горският сектор бе основно реформиран, като стопанската дейност бе отделена от контролната.
С новото правителство от 4 май „горите" отново се появиха в името на държавната администрация като Министерство на земеделието, храните и горите.
Справедливо е, защото те са една трета от територията на страната и отколе са свързани с живота и поминъка на българина. За тяхната изключителна важност говори и фактът, че веднага след Освобождението, на 17 юли 1879 г., се създава самостоятелен сектор „Надзор на лесовете" към Министерството на Финансите. По това време не е имало земеделско ведомство, което датира, от 23 юни 1882 г. като Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията. Горският сектор преминава на 15 май 1893 г. към новосъздаденото Министерство на търговията и земеделието.
За 138 години от съществуването си той е претърпял 32 преобразувания и реформи. Гората остава непроменена в своите стопански и природни ползи. Въпросът как се е стопанисвала, как се стопанисва и какво е нейното бъдеще винаги е бил и си остава актуален. И той не е толкова политически, колкото професионален.