Новият бройСъдържание

С "висок старт" започна дейността на Изпълнителната агенция по горите след встъпване на правителството. Над 5700 проверки само за месец са извършили инспекторите от 16-те регионални управления по горите. Резултатите показват, че продължават, макар и не така масово както преди, незаконните посегателства в горите.
Опазването на горите е една от болезнените теми за обществото. В началото на 2015 г. се сформираха 173 мобилни екипа към държавните предприятия, които успяха да дисциплинират тогава нарушителите.
ИАГ продължи в посока внедряване на съвременни електронни средства, но явно присъствието на горския служител на място в гората си остава най-ефективният начин за справяне с посегателствата. А защо се посяга на горите, е въпрос с изконна давност.
По последни данни на регионалните дирекции по горите в България изсъхват над 100 000 дка изкуствено създадени насаждения от бял бор. През 60-те години на миналия век се планира залесяването на милиони декари нови гори както с противоерозионно, така и с промишлено значение. След петдесетина години е трябвало да бъдат вече изсечени и дървесината преработена, защото просто месторастенията не са осигурявали дълговечност. Явно предизвикателствата днес към лесовъдската колегия са големи, а ситуацията в горите в някои региони, които страдат от природни бедствия и пожари, форсмажорна.