Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Да ни дарява с мир и здраве, защото те ще донесат благоденствието, но не даром.
За него трябва да се потрудим.
Годината се очертава да бъде много динамична за българските гори.
Усвояването на стотиците хиляди кубически метра загинала от корояди и болести дървесина ще продължи приоритетно.
На дневен ред се поставя въпросът за възобновяването за освободените площи, било то по изскуствен или по естествен начин. Следват другите - с какво ще се залесява, кой ще залесява, кой ще финансира. Какъв ще бъде произходът на фиданките, какви семена ще се използват. Актуална за тази година е и темата, свързана със стопанисването на издънковите дъбови гори , които са сложни екосистеми, изискващи компетентни лесовъдски решения.
Наложително е да се анализира и дърводобивът в България. Въпросите в тази дейност се трупаха с години, като много оставаха без отговори.
2018 ще бъде година на резултати и отговори, които, да се надяваме, ще са в полза на гората и нейното бъдеще.