Гората е вечна, защото на мястото на отсечената или повалената от природни стихии или болести израства нова. Там, където не може сама да се възобнови, идват залесителите. В ход е програма на Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите за определяне на всички площи с потребност от изкуствено възобновяване. В ход е изготвянето - и то спешно, на петгодишен план за залесяване на увредените площи, много от които са с висока рекреационна стойност или ерозионна опасност. В плана се залагат всички необходими действия - от събирането на семена през производството на фиданки до залесяването. Дори нещо повече - ще бъдат търсени подходящи за залесяване площи от държавния поземлен фонд.
Това е истинска и правилна държавна политика.
В 139-годишната горска история зеленото злато на България винаги е било обект на интереси. В много случаи - комерсиални. Но обществеността и държавата не са позволявали тези интереси да надделяват.
Гората дава дървесина и пари, но нейните животовъзраждащи ползи са безценни. За да ги има, трябват грижи и пари за възстановяване и отглеждане.
Днес не говорим за залесяване на 15 или 18 млн. дка нови гори, както бе направено през ХХ век. Говорим за устойчиво запазване на богатство, което сме получили в наследство от бащи и деди, но което не е наше, а на нашите деца и внуци.