16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 6
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Иван Йовков, Константин Колев, Невена Шулева-Алексова, Валентина Маринова. Устойчиво развитие на социално-икономическите системи с публично-частен характер. Авангард Прима. София, 2010, 255 с.

Клиометрията е наука, която обяснява с методите и средствата на икономиката историческите събития, свързани с институционалните промени. Тази книга ви предлага разработка на проблема за управление на устойчивото развитие на социално-икономическите системи, а акцентът е върху тези, които имат публично-частен характер в своята организация. Книгата съдържа три глави, които разглеждат методологичната и практикоприложната защита на концепцията за устойчиво развитие, противоречията в моделите за управление на икономиката и в моделите за управление на горското стопанство.
Освен обобщена и системно представена неоинституционална теория, в книгата ще намерите характеристиката на главното противоречие в икономическата система на българското общество и оценката на модела за организационното му устройство през 1997-2008 г., ще разберете същността на пруския и американския модел на организационно устройство на горския сектор и развитието му по пътя на институционалните промени.