16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 7
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Георги Петрушев, Пътеводител Люлин, Издателство "Тангра", София 2011, 96 стр.

Изданието е първият туристически пътеводител за Люлин планина.
Спазена е традицията на издателство "Тангра" туристическите пътеводители да започват с кратка история на България и българите, както и справка за българските обекти в световното културно и природно наследство. Читателят ще се запознае накратко и с историята и събитията, случвали се през вековете в тази наша малка, но много красива планина.
Пътеводителят съдържа физикогеографска и геоморфоложка характеристика на планината Люлин. Представена е хидроложка справка на реките и потоците.
Подробно е описанието на историята и сегашното състояние на горските насаждения и създаваните иглолистни култури през изминалите петдесет години на миналия век, както и състоянието и наличието на дивеча, птиците и влечугите в тази планина.
Читателят ще научи за миналата слава и сегашното състояние на люлинските манастири, някои от които имат повече от хилядолетна история, и възможността по автомобилни пътища и пешеходни пътеки да сестигне до тях. Четирите люлински манастира образуват т.нар. Софийска мала света гора и са действащи. Обърнато е внимание върху опасностите в планината и безопасните начини за придвижване. Читателят се запознава с туристическата маркировка, която в тази планина е в много добро състояние.
Подробно са описани дванайсет туристически маршрута, започващи и завършващи в населените места, разположени в полите на планината на територията на Софийска и Пернишка област. Описанието на маршрутите е придружено от подробни туристически картни схеми.
Поместените 111 цветни илюстрации, повечето на автора Георги Петрушев, допълват информацията за Люлин планина. За високото качество на този туристически пътеводител допринасят редакторът на изданието Капка Николова и художественият дизайн на Ралица Карапантева.

Дико Патронов. Великата Странджанска пустиня, неповторимост и предизвикателства. Печат "Финик - В. Ганев" ЕТ, Бургас, 2010, 139 с.

Книгата е издадена от Българската фондация "Биоразнообразие" и Дирекцията на Природния парк "Странджа" с финансовата подкрепа на Изпълнителната агенция по горите, "Кроношпан - 34 България" и "Ееа §гап1з" - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Д-р Дико Патронов е известен наш лесовъд, който е роден и работи в Странджа. Книгата със заглавие, което ни отправя към сравнение с Иван-Вазовата "Великата Рилска пустиня", представлява "подредени впечатления", според самия автор, на безбройните му пътувания из загадъчния и прекрасен свят на планината. Но това не е само исторически пътепис за природата, местата и хората, а четиво за проблемите на този край с днешна дата. И то проблемите, свързани с голямото богатство на Странджа - горите. Именно задълбоченият анализ на днешната ситуация, в която се пораждат много конфликти между богатството на природните дадености и бедността на населението от региона, е много ценен в книгата за обичаната Странджа.

 

 

Христо Въчовски, Управление и стопанисване на горите през втората половина на XX и началото на XXI век - Сборник от избрани статии и други публикации. Издателство "Фараго", София, 2011 г.,310с.

За хората, които добре познават автора - инж. Христо Въчовски, излизането на новата му книга не е изненада. Няма ден, а може би и час, в който 92-годишният днес лесовъд да се е отдавал на безцелно съществуване. Неговият живот и сега преминава в труд и неприсъща за повечето му връстници любознателност към развиващия се постоянно свят. Освен че е написал, сам или в съавторство, 12 книги, инж. Въчовски има близо стотина публикации в печата. В настоящия сборник той по своя преценка е включил част от тях, но въпреки това сякаш е събрал целия си професионален живот и опит в една книга. Затова тя представлява колкото история на XX в., толкова и виждания за цялостното развитие на горите и горския сектор в бъдеще, и тенденции, с които те са белязани в началото на новия XXI век. Публикациите и частите от книгата "Горите и горското стопанство през XX век" са разпределени тематично в шест раздела - Горска политика, Лесовъдство, Горска икономика, Горска промишленост и търговия, Горите в края на XX век, Обществена дейност.