Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2019 година
РЪКОВОДИТЕЛИ В ГОРИТЕ И ИСТОРИЯ НА ГОРСКАТА СЛУЖБА

 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В ГОРИТЕ (1879-2010)

Горските администратори от създаването на централната горска служба през 1879 г. (като самостоятелен сектор „Надзор на лесовете” към Отделението на държавните имоти и рудите в Министерството на финансите) до средата на миналия век са: Михалаки Георгиев - писател и общественик, първият началник на горската служба, Стефан Дончев, който е първият български младеж, завършил лесовъдство в чужбина - през 1876 г. в Кралската земеделска академия в гр. Проскау, Прусия, Стоян Брънчев - вторият лесовъд, завършил през 1889 г. в университета в Мюнхен, Йордан Митрев, Константин Байкушев, Тодор Димитров, Тома Захариев, чието име се свързва с навлизането на науката в изучаване на процесите в горското стопанство, Тодор Куманов, Георги Петров, който има изключителен принос и за горския печат, и за лесовъдската съсловна организация, Трифон Цачев, Димитър (Тако) Григоров, Димитър Загоров, който заема поста през 1936 г. и оставя ярка следа в борбата с корупцията с въвеждането на строг контрол в стопанисването на държавните и общинските гори, Илия Стоянов, Юли Михайлов, Васил Серафимов, който до 1954 г. заема постове на зам.-ръководител в съответните горски ведомство. През 1949 г. на самостоятелното Министерство на горите ръководител е Георги Попов, който не е лесовъд.
Акад. Мако Даков – ръководител на централното горско ведомство
(1952 – 1971)
Янко Марков –
министър на горите и горската промишленост
(август 1971 – март 1986)
Инж. Иван Груев – председател на
Асоциация „Горско стопанство и горска промишленост” (октомври 1986 –
1 април 1990)
Инж. Любен Ванчев – председател на
Комитет по горите
и горската промишленост
(1 април 1990 –
21 януари 1991)

От 1951 до 1971 г. ръководител на централното горско ведомство, претърпяло няколко преобразувания, е акад. Мако Даков. Заместници са инж. Петко Грозев (1951-1957), инж. Йордан Петков (1957-1976), инж. Сава Шиваров (1964-1971), инж. Иван Груев, който е един от ръководителите с най-дълъг стаж като заместник в централно ведомство (1965-1986), като след това става първи ръководител.
От август 1971 г. до март 1986 г. министър е Янко Марков, юрист, член на тогавашния Български земеделски народен съюз. Заместник-министри по негово време са инж. Йордан Петков, инж. Иван Груев, инж. Христо Въчовски (1974-1979), инж. Димитър Тасев (1979-1986), инж. Найден Тодоров (1974-1984), инж. Стамен Стаменов (1977-1984), Васил Костадинов (1979-1984), инж. Лазар Пандев (1984-1986), след което е зам.-министър на Министерството на земеделието и горите, а впоследствие - зам.-председател на Съвета по селско и горско стопанство към Министерския съвет, проф. Тачо Илиев (1984-1988), както и Никола Матев като зам.-министър за околната среда (1971-1976), и инж. Георги Начков - ресорен за водите през същия период. През 1976 г. се разкрива длъжност главен секретар на ведомството, на която е назначен инж. Лазар Пандев (1976-1981), а след него Никола Василев (1981-1988).
От октомври 1986 г. до 1 април 1990 г. председател на Асоциация "Горско стопанство и горска промишленост" е инж. Иван Груев. Негови заместници са инж. Димитър Тасев, инж. Стефан Манолов, проф. Тачо Илиев, инж. Енчо Москов, инж. Михаил Обецанов, а главен секретар е Никола Василев.
От 1 април 1990 г. до 21 януари 1991 г. председател на - вече Комитет по горите и горска промишленост, е инж. Любен Ванчев. Заместници са инж. Лазар Пандев, инж. Валентин Карамфилов и инж. Енчо Москов, а главен секретар - д-р инж. Георги Стенин.
Проф. Иван Раев –
председател на
Комитет по горите
(21 януари 1991 –
8 октомври 1992)
Николай Матаков –
председател на
Комитет по горите
(8 октомври 1992 –
14 юли 1993)
Инж. Христо Тодоров – председател на
Комитет по горите
(14 юли 1993 –
27 януари 1995)
Д-р инж. Георги Стенин –
и.д. председател на
Комитет по горите
(27 януари –
30 март 1995)

Следващият ръководител - на Комитета по горите, е проф. Иван Раев (21.01.1991 - 8.10.1992). Негови заместници са инж. Валентин Карамфилов и инж. Богдан Богданов, а главен секретар - инж. Иван Пенков.
На 8 октомври 1992 г. за председател на ведомството е назначен агрономът ст.н.с. Николай Матаков със заместници - ст.н.с. Иван Маринов и инж. Борис Бузов, и главен секретар - инж. Атанас Симеонов.
От 14 юли 1993 г. до 27 януари 1995 г. ръководител е инж. Христо Тодоров. Новото лице в екипа от 13 септември 1993 г. е доц. Величко Гагов на мястото на ст.н.с. Маринов.
От 22 декември 1994 г. главен секретар става д-р инж. Георги Стенин, който впоследствие от 27 януари до 30 март 1995 г. е и.д. председател на Комитета. Титуляр от 30 март става инж. Валентин Карамфилов със заместници д-р инж. Георги Стенин и д-р инж. Иван Костов и главен секретар - инж. Иван Пенков. Създава се длъжност секретар на ведомството - инж. Атанас Дарданов.
От 18 февруари 1997 г. екипът е освободен, а за председател на Комитета по горите е назначен инж. Константин Икономов. Заместници са инж. Ромил Бобев и инж. Добромир Добрев. Главен секретар е инж. Валентин Новаков, а секретар на ведомството - Марияна Лукова.
В края на май Комитетът, междувременно преименуван в Главно управление, после - отново в Комитет, е закрит и от 2 юни инж. Икономов е назначен за зам.-министър на новосъздаденото Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа и за началник на Главно управление по горите, което от 13 август се установява като Национално управление по горите (НУГ).
Заместниците са трима - инж. Тодор Георгиев, инж. Добромир Добрев и юристът Михаил Кожарев. От статистическа гледна точка трябва да споменем, че н.с. инж. Мирослав Якимов изпълнява от 1 юни до 7 юли 1997 г. длъжността ръководител на горите поради заболяване на титуляра.
На 2 декември 1997 г. за изпълняващ длъжността началник на НУГ е назначен инж. Добромир Добрев. Негови заместници от 15 декември стават ст.н.с. Васил Стипцов и инж. Атанас Симеонов.
Инж. Валентин Карамфилов – председател на Комитет по горите
(30 март 1995 –
18 февруари 1997)
Инж. Константин Икономов – председател на Комитет по горите
(18 февруари – 2 юни 1997), зам.-министър на земеделието, горите и аграрната реформа и началник на Национално управление по горите
(2 юни – 2 декември 1997)


Н.с. инж. Мирослав Якимов – и.д., поради заболяване на титуляра, зам.-министър на земеделието, горите и аграрната реформа и началник на Национално управление по горите
(1 юни – 7 юли 1997)

 

Инж. Добромир Добрев – началник
на Национално управление
по горите
(2 декември 1997 –
3 ноември 1998)
На 3 ноември 1998 г. вакантната длъжност зам.-министър на земеделието, горите и аграрната реформа се заема от инж. Милко Станчев, който става и началник на НУГ. Заместници са ст.н.с. Васил Стипцов и инж. Добромир Добрев. Третият заместник - инж. Тони Кръстев, е назначен на 10 юни 1999 година.
От 15 септември 2000 г. инж. Милко Станчев остава на длъжността зам.- министър (до 25 юли 2001 г.), а инж. Тони Кръстев е назначен за началник на НУГ, заемайки длъжността до 10 септември 2001 година. Длъжността "зам.-началник" се закрива, а "главен секретар" се възстановява. Тя се заема от доц. Васил Стипцов - до 24 септември 2001 година.
На 3 септември 2001 г. за зам.-министър на земеделието и горите е назначена д-р инж. Меглена Плугчиева, която работи до 8 ноември 2004 г., когато заминава за посланик на Република България в Германия. От 24 април 2008 г. се завръща в страната и е назначена за вицепремиер.
Началник на Националното управление по горите от 10 септември 2001 г. става инж. Илия Симеонов, който остава на тази длъжност до 25 септември 2007 година. Главен секретар на ведомството от 1 октомври 2001 г. до 30 януари 2006 г. е инж. Димитър Баталов. От 30 януари длъжността заема инж. Валентина Маринова.
От 15 декември 2003 г. за зам.-началник е назначен инж. Росен Попсавов.
На 2 септември 2005 г. зам.-министър на земеделието и горите става доц. Стефан Юруков. От 19 юли 2007 до 25 септември е зам.-министър на преобразуваното Министерство на земеделието и продоволствието.
От 25 септември 2007 г. е назначен за председател на създадената самостоятелна Държавна агенция по горите.
За зам.-председатели на Агенцията от 5 ноември 2007 г. са назначени инж. Илия Симеонов, инж. Росен Попсавов и инж. Йордан Радославов. Главен секретар е инж. Валентина Маринова.
От 29 юли 2009 г. за председател на Държавната агенция по горите е назначен доц. Георги Костов, който от 23 октомври 2009 г. до 8 септември 2011 г. заема длъжността зам.-министър на земеделието и храните. Зам.-председател за времето от 30 юли до 19 август е инж. Валентин Карамфилов.
За изпълнителен директор на новосъздадената Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните е назначен от 23 октомври 2009 г. инж. Бисер Дачев. Главен секретар остава инж. Валентина Маринова. От 25 януари до 26 август 2010 г. длъжността зам.-изпълнителен директор на Агенцията се заема от инж. Пенчо Дерменджиев. От 9 септември 2010 г. зам.-изпълнителен директор на ИАГ е инж. Красимир Каменов.

 

 

ИСТОРИЯ НА ГОРСКАТА СЛУЖБА

През 1879 г. се създава самостоятелен сектор "Надзор на лесовете" към Отделението на държавните имоти и рудите в Министерството на финансите. Важно е да се подчертае, че за охраната на горите още през 1878 г., буквално веднага след деня на Освобождението, са създадени охранителни звена от пеши и конни горски стражари към местните администрации. След 1881 г. в регионите вече има и горски надзиратели, а малко по-късно и щатни лесничеи. До 1883 г. горите продължават да са сектор, но в Отделение за държавните имоти, горите, земеделието и търговията към Министерството на финансите. От 1883 г. в новооткритото Министерство на търговията и земеделието централната горска служба се нарича "Държавни, общински и частни гори". Започнало е изготвянето на лесоустройствени програми и планове, по които да се стопанисват горите. През 1885 г. горската служба е преименувана в Отделение за горите.
През 1897 г. се приема третият Закон за горите. Откриват се 12 районни служби с по един горски инспектор, а за всяка околия - по един лесничей. С четвъртия Закон за горите от 1904 г. се откриват общинските лесничейства. Подобаващо внимание се отделя на залесяванията и борбата с ерозията, която от следващата 1905 г. става важна част от държавната политика с откриването на първото Бюро за укрепяване на пороищата и залесяването. През 1908 г. Отделението за горите е преустроено в "Гори, лов и риболовство" с директор, главен инспектор и двама помощници. На следващата година към отделението се създават три бюра - за експлоатация и размножаване на горите, за арондиране, ограничаване и устройство на горите, за укрепяване и залесяване на пороищата. През 1911 г. се откриват първите ревирни (технически) лесничейства.
От 1912 г. Министерството променя името си на Министерство на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) с Отделение на горите, лова и риболовството, от което впоследствие отпада думата риболовство. Административните лесничейства вече са 43, а ревирните - 7.
Инж. Милко Станчев – зам.-министър на земеделието и горите и началник на Национално управление по горите
( 3 ноември 1998 –
15 септември 2000), зам.-министър на земеделието и горите
(15 септември 2000 –
25 юли 2001)
Инж. Тони Кръстев – началник на Национално управление по горите
(15 септември 2000 –
10 септември 2001)
Д-р инж. Меглена Плугчиева – зам.-министър на земеделието и горите
(3 септември 2001 –
8 ноември 2004)
Инж. Илия Симеонов – началник на Национално управление по горите
(10 септември 2001 –
25 септември 2007)

Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война поставят страната на военни релси, но в горите създаването на административни и ревирни лесничейства и на секции за борба с ерозията продължава. До 1922 г. лесничействата са 57 административни и 18 ревирни. Открити са и още 9 горски инспекции и 2 бюра за таксация на горите.
През 1934 г. отново има Отделение за горите, лова и рибарството, което през 1940 г. прераства в Отдел за горите при Министерството на земеделието и държавните имоти.
През 1941 г. е вече Дирекция на горите и лова.
През 1947 г. новата Конституция обявява всички гори за държавни. Районните горски инспекции се преименуват в районни дирекции по горите, лесничействата стават държавни горски стопанства. Центърът е в Министерството на земеделието и горите.
През 1949 г. се създава самостоятелно Министерство на горите, просъществувало до 1951 г., когато се създава Управление "Горско стопанство" към Министерския съвет. Дърводобивът преминава към Министерството на тежката промишленост.
През 1957 г. горите отново са прикачени към Министерството на земеделието и горите. Структурите по места са окръжни управления по горско стопанство и горски стопанства.
През 1960 г. към Управлението на горите към Министерството се връща дърводобивът.
През същата 1960 г. се създава Главно управление на горите към Министерския съвет със структури - окръжни управления на горите и горски и ловни (две) стопанства.
През 1962 г. - Комитет по горите и горската промишленост към Министерския съвет. Към Комитета са включени дървообработващата и мебелната промишленост.
От 1966 г. - Министерство на горите и горската промишленост е с районни дирекции по горите, горски и ловни стопанства, държавни стопански обединения (ДСО) - "Стара планина" (за дървообработващата промишленост), "Мебел", "Целулоза и хартия", а от 1968 г. се прибавя и организацията за дърводобива в Коми - Дирекция "Задграничен дърводобив", която от следващата година прераства в ДСО "Задграничен дърводобив и строителство". През 1971 г. - Министерство на горите и опазване на природната среда, с комбинати по дърводобив и дървообработване, районни инспекции по горите и опазване на природната среда, горски и ловни стопанства и държавни стопански обединения по горска промишленост.Доц. Стефан Юруков
– зам.-министър
на земеделието и горите
(2 септември 2005 –
25 септември 2007),
председател на Държавна
агенция по горите
(25 септември 2007 –
29 юли 2009)
Доц. Георги Костов
– председател на
Държавна агенция
по горите (29 юли –
23 октомври 2009),
зам.-министър на
земеделието
и храните
(23 октомври 2009 -
8 септември 2011 г.)
Инж. Бисер Дачев –
изпълнителен директор
на Изпълнителна
агенция по горите
(23 октомври 2009)

През 1976 г. опазването на природата се отделя от горите и ведомството отново придобива наименование Министерство на горите и горската промишленост - с горскостопански комбинати (ГСК), горски и държавни ловни стопанства, ДСО. След почти 10 години на устойчива дейност Министерството се закрива и през 1986 г. се създава Асоциация "Горско стопанство и горска промишленост" към Министерството на земеделието и горите.
На следващата - 1987 г., Асоциацията преминава към Съвета по селско и горско стопанство при Министерския съвет с регионални структури - държавни фирми по горско стопанство и дърводобив и горски и държавни ловни стопанства. През 1990 г. се създава Комитет по горите и горската промишленост към Министерския съвет.
От 1991 г. той е Комитет по горите, структуриран с районни дирекции по горите, фирми за търговия, пласмент и услуги, държавни лесничейства, 9 малки държавни дивечоразвъдни бази (34-те държавни ловни стопанства са закрити). През 1997 г. горите са вече в състава на новосъздаденото Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа като Национално управление по горите. През 1999 г. "аграрната реформа" отпада от името на Министерството, горските стопанства са преструктурирани в държавни лесничейства и горско-търговски фирми, които впоследствие биват приватизирани. Поделенията са регионални управления на горите и държавни лесничейства. През 2002 г. се възстановяват ловните стопанства като държавни дивечовъдни станции.
От 18 юли 2007 г. държавните гори се управляват от Държавна агенция по горите към Министерския съвет, като със Закона за горите от 2008 г. регионалните и местните поделения са районни дирекции по горите, държавни горски и държавни ловни стопанства.
От 29 юли 2009 г. Държавната агенция по горите преминава към Министерство на земеделието и храните, а от 23 октомври е преобразувана в Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.
Материалите подготви Борис ГОСПОДИНОВ

 

Отныне только стены монастыря Сакре-Кер будут свидетелями горя несчастной, "Игры для xbox 360 дешево"но благодарной Эжени''.

Поднял трубку, но ничего не сказал, а только молча держал "Английский алфавит аудио скачать"ее у уха.

Мимо по направлению к "Поиграть в игру человек паук"перекрестку проехал золотистый фургон.

Он не раз слышал "Скачать лезгински песня"попискивание птиц недалеко от себя, но ни разу не видел их.

Хью медленно спустился, добрался до реки, попил, "Скачать драйвера на мониторы"вымыл лицо, шею и руки.

Тростниковые заросли преградили путь.