Новини

Списание “Гора”

3 days 4 hours ago

Агенцията по горите ще разработва бъдещите политики в сектора

Представители на лесовъдски, ловни, дърводобивни, синдикални и природозащитни неправителствени организации поискаха да бъдат чути мненията им при разработването на законопроекта за отделянето на Изпълнителната агенция по горите от Министерството на земеделието и конституирането ѝ в Министерския съвет. Срокът за финализиране на документа изтича на 28 януари и министърът на земеделието трябва да го представи в Министерския съвет, но досега той не е обсъждан с браншовите и природозащитните организации.
На срещата, организирана от инициативата „Зелени закони“ и коалицията „За да остане природа в България“ съвместно с различни заинтересовани страни, която се състоя на 17 януари в „София Хотел Балкан“, присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите инж. Тома Белев, изпълнителният директор на ИАГ инж. Филип Ковашки и главният секретар инж. Димитър Баталов, народните представители от 47-ото народно събрание – д-р инж. Александър Дунчев и инж. Зорница Стратиева, председателят на Съюза на лесовъдите в България проф. д-р Иван Палигоров, на Асоциация „Общински гори“ – инж. Тихомир Томанов, на Сдружение „Булпрофор“ – инж. Антоний Стефанов, представители на WWF – България, Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“, КТ „Подкрепа“, Националната федерация на ловците на трюфели в България, Асоциацията на дърводобивните фирми – Търговище, Българската ловна асоциация и Българския ловно-рибарски съюз.
Всички те се обединиха около становището ИАГ, държавните горски предприятия и „Агролеспроект“ ЕООД да се отделят от Министерството на земеделието и да останат на пряко подчинение на Министерския съвет.
Любомир Попйорданов – съветник на министър-председателя Кирил Петков, каза, че коалиционното споразумение предвижда Агенцията по горите да бъде независима и да има възможността да развива собствени политики, за да изпълни очакванията и функциите, които й се възлагат.
Вера Стаевска – представител на „Зелени закони“ – организация, която от 2014 г. наблюдава законодателството в природозащитния сектор, уточни, че според Закона за администрацията една независима Държавна агенция по горите ще има не само контролни, но и политически функции. От момента, в който тя се отдели от Министерството на земеделието, в нейните правомощия ще бъде разработването на бъдещите политики и реформи в сектора.
Народният представител д-р инж. Александър Дунчев заяви, че веднага след формирането си като на независима Агенцията по горите, ведомството ще изготви стратегия за горите в България, която ще включва преминаване и на горските предприятия в нейната структура. Експертите в една независима Агенция ще могат да преструктурират държавните горски предприятия, за да бъдат постигнати предвидените от Европейския съюз цели. Д-р Дунчев увери, че никъде на континента не съществува отделяне на стопанисването на държавните гори от ведомството, което управлява горския сектор – така трябва да бъде и в България.
Главният секретар на ИАГ инж. Димитър Баталов поясни, че Комисията, която разработва Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, е съставена от членове на ИАГ и на Министерството на земеделието и до края на януари той ще бъде готов. Председател на Комисията е зам.-министър Иван Христанов, а зам.-председател – главният секретар на Министерството на земеделието Магдалена Дакова. Според инж. Баталов след седмица, когато бъдат ясни промените, които ще включва документът, може да бъде организирана нова среща, на която да бъде дискутиран проектозаконът.
Заместник-министърът на околната среда и водите инж. Тома Белев обърна внимание, че като член на Европейския съюз България трябва да представи план как изпълнява целите си за защита на околната среда в рамките на следващите 3 месеца. В изпълнение на Стратегията за биоразнообразието и Стратегията за горите пред сектора стои предизвикателството да бъдат обявени още 4 % от горите ни за защитени. В приоритетите на френското председателство на Съвета на ЕС е минимизирането на използването на качествена обла дървесина за енергийни цели и именно то ще бъде дискутирано на Съвета на министрите през седмицата. Отделно стои и въпросът за насърчаване на използването на дървесина в строителния сектор, като начин за улавяне на въглеродния диоксид. Проект „Подготвени за цел 55“ цели до 2030 г. страната да намали емисиите си от въглероден диоксид с 55 %, за да бъде постигната въглеродна неутралност. Инж. Белев допълни: „В момента са важни и действията ни по управлението на горите в земеделските земи – 330 000 ха се ползват без всякакви процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, което не може да продължи, защото е част от наказателна процедура. Предстои ни да наваксаме бързо, за да предотвратим наказания. Трябва да въведем плащанията за екосистемни услуги като част от политическите ангажименти на ЕС и да приемем нормативната база за трюфелите – няма как да оставим ресурс от 30 млн. лв. оборот годишно да излиза от държавата без плащания – това е част от финансовия ресурс на горите. Реформата, която засяга Агенцията на горите и държавните горски предприятия, трябва да се придвижи максимално бързо, защото изоставаме с 20 години. Заедно трябва да постигнем съгласие как ще бъдат стопанисвани горите ни, защото бъдещето на българските гори не е в дърводобива. Обществото ни е много зависимо от дървесината, която се добива, особено при такова високо ниво на енергийна бедност, но трябва да намерим решения не за днешния ден, а за бъдещия ден, защото те са важните“.

Женя СТОИЛОВА

Списание “Гора”

1 week 3 days ago

До половин година Изпълнителната агенция по горите ще премине към Министерския съвет

На 11 януари министърът на земеделието д-р Иван Иванов представи на брифинг във фоайето на ведомството екипа си – заместник-министрите Иван Христанов, Атанас Добрев, Стефан Бурджев и д-р Момчил Неков, и парламентарния секретар Теодор Байчев.
В ресора на заместник-министър Иван Христанов са Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, както и дирекции „Растениевъдство“, „Биологично производство“ и „Директни плащания“.
Заместник-министър Атанас Добрев отговаря за дейността на държавните горски предприятия, ГД „Земеделие и регионална политика“ и областните дирекции „Земеделие“, дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и „Напоителни системи“ ЕАД.
Под контрола на заместник-министър Стефан Бурджев са дирекции „Идентификация на земеделските парцели“, „Животновъдство“, „Поземлени отношения комасация“, „Морско дело и рибарство“, „Обща политика в областта на рибарството“ и „Държавни помощи и регулации“, както и Изпълнителната агенция по лозата и виното и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
Д-р Момчил Неков е председател на тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В неговия ресор са дирекции „Развитие на селските райони“, „Европейска координация и международни отношения“, „Политики по агрохранителната верига“ и „Пазарни мерки и организации на производители“.
Министър Иванов заяви, че на работни групи е възложена подготовката за промяна на законодателството и съответните подзаконови нормативни актове за изпълнение на коалиционното споразумение за съставяне на правителство, подписано от парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото народно събрание „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“, „Има такъв народ“ и „БСП за България“. Според документа Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на храните трябва да се отделят от Министерството на земеделието и да преминат под ръководството на Министерския съвет. Министър Иванов уточни, че процесът ще отнеме около 6 месеца. От аграрното ведомство ще се отдели и Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, която след около месец ще премине към Министерството на финансите.
Предвиденото структурно разместване наложи и промяна в наименованието на Министерството. На 13 декември м.г., когато проф. д-р Христо Бозуков – служебен министър на земеделието, храните и горите, предаде поста на д-р Иван Иванов, ведомството смени името си на Министерство на земеделието.

На снимката: Министърът на земеделието д-р Иван Иванов със своя екип: (от ляво надясно) Атанас Добрев, Иван Христанов, Теодор Байчев, д-р Момчил Неков, Стефан Бурджев

Списание “Гора”

2 weeks 2 days ago

Нова година – обновен сайт!
Заповядайте да го разгледате на адрес www.gorabg-magazine.info/
Списание "Гора" желае на всички свои читатели успешна година, здраве и късмет!
Нека заедно я направим по-пълноценна и по-щастлива!

Списание “Гора”

1 month 6 days ago

1449 дка са залесени в Североизточното държавно предприятие – Шумен

През тази година на територията на ДЛС „Паламара“ – с. Венец, бяха създадени 72 дка нови гори в землищата на селата Венец, Пет могили и Никола Козлево. От тях 25 дка са залесени през пролетта с цер, а останалите – през есента с червен дъб, липа и дива круша. Използвани са 20 000 фиданки от различни разсадници. Средствата за новите култури са осигурени от Фонд „Инвестиции в горите“. Според лесовъдите от Стопанството важно е в горите на Североизточна България да има повече плодни дръвчета и най-вече медоносни – в помощ на пчеларите от района. Според експертите различните видове ще подобрят биоразнообразието и ще допринесат за опазването на много ценни растителни и животински видове.
Общо 1449 дка са новите гори на територията на СИДП – Шумен, през 2021 година. През миналата година те са 500 дка, а през 2019 г. – 711 декара.

Списание “Гора”

1 month 1 week ago

Нови полезащитни горски пояси

До края на декември на територията на ДЛС „Балчик“ – Балчик, ще бъдат залесени 51 дка нови гори по проекта „Земите и горите на орела“. През пролетта 29 дка с церови фиданки оформиха три нови полезащитни горски пояса в землището на с. Пряспа. Въпреки високата влажност през изминалото лято и значителното затревяване те са в много добро състояние. Останалите 22 дка са в близост до с. Селце. Там е извършена почвоподготовка и залесяването ще бъде с жълъд, осигурен от ДГС – Върбица. От Стопанството изчакват валежите да спрат, за да започнат работа.
Едновременно с есенното залесяване върви и изсичането на шест от изсъхналите полезащитни ясенови пояси. При половината от тях работата вече е приключила, а при останалите ще бъде финализирана до края на декември. През есента на 2022 г. на мястото на премахнатите полезащитни горски пояси ще се извърши залесяване с дървесни видове, типични за Североизточна България и по-устойчиви на променящите се климатични условия.

Списание “Гора”

1 month 1 week ago

ДПП „Персина“ стартира нов проект

Нов международен проект „Дунавски диви острови, коридор от хабитати“ започва да изпълнява Дирекцията на ПП „Персина“ – Белене, в партньорство с още редица защитените територии по р. Дунав. Проектът е насочен към опазване на естественото състояние на дивите Дунавски острови, подобряване на техния екологичен статус и съхранението им като богати и ценни екосистеми и ще продължи 6 години.
Проект „Дунавски диви острови“ (LIFE WILDisland) е финансиран по Програма LIFE на ЕС, водещ партньор е Националният парк „Дона-Ауен“, Австрия, като при реализирането му ще си партнират 15 организации от 8 държави по цялото поречие на Дунав. В основата на мащабната инициатива е заложена идеята за ролята на реките като естествени биокоридори.
Дунав е център на биологичното разнообразие и важен екологичен коридор, обединяващ множество микрохабитати и видове от флората и фауната. Реките и крайречните им зони формират гръбнака на биокоридорите и това важи особено за Дунав, която свързва повече биорегиони от всеки друг коридор в Европа. В условията на бързото изменение на климата естествените, непокътнатите екокоридори ще имат все по-голямо значение за миграцията и разпространението на видовете. Островите по Дунав ще играят ролята на малки екосистеми, често единствените останали оазиси за видове, за които заливните гори са характерни местообитания.
При изпълнението на своята част от дейностите по проекта ДПП „Персина“ ще насочи усилията си към опазване и възстановяване на местообитание 91Е0* – Алувиални гори. Обект на дейностите е о. Палец, част от Никополската островна група. Предвидени са и дейности за популяризиране и съхранение на Комплекс „Беленски острови“ като Рамсарско място и важен компонент в естествения биокоридор на Дунав. Ще се работи и за подобряване на състоянието на острови с потенциал да бъдат категоризирани изцяло като диви.
Проектът дава уникалната възможност за изпълнение на съгласувани действия от транснационален консорциум между защитените територии по Дунав и подобряване и възстановяване на алувиалните гори. Във всички страни по поречието на Дунав се предвижда възстановяването на общо 34 острова с пряко положително въздействие върху местообитанията 91E0* – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), с обща площ 1236 хектара.
Текст и снимки: ДПП „Персина“

Списание “Гора”

1 month 1 week ago

„Купи елхичка, помогни“

Ежегодната кампания „Купи елхичка, помогни“ на МЗХГ бе открита днес от министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков. На откриването присъстваха и изпълнителният директор на ИАГ инж. Филип Ковашки, и директорът на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в МЗХГ инж. Олег Илиев.
За поредна година кампанията има благотворителен характер, като част от средствата от продажбите ще бъдат дарени на семействата на загиналите горски служители при гасенето на горския пожар край с. Петрово, общ. Сандански, в началото на август тази година. Инициативата се провежда на територията на цялата страна, а дръвчетата са осигурени от шестте държавни горски предприятия. Цената им варира от 5 до 50 лева в зависимост от вида и големината им.
Ето и местата, откъдето можете да купите жива или отсечена коледна елха:
Югозападно държавно предприятие – Благоевград
• София, бул. „Христо Ботев“ № 55 (пред сградата на МЗХГ)
• София, ул. „Антим I“ № 17
• Благоевград, ул. „Зора” № 18 (пред административната сграда на ЮЗДП)
• Гоце Делчев, ул. „Скопие” № 2 (пред административната сграда на ДГС – Гоце Делчев)
• с. Локорско, Горски разсадник „Локорско”
Северозападно държавно предприятие – Враца
• с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 97
• Ловеч, ул. Търговска № 56 (пред сградата на ДГС – Ловеч)
• Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 37
• Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20 (в двора на ДГС – Троян)
• с. Черни Осъм, ул. „Първи май“ № 77 (пред сградата на ДГС – Черни Осъм)
• Априлци, кв. „Видима“, м. Маринска, държавен горски разсадник
Южноцентрално държавно предприятие – Смолян
• Смолян, бул. „България“ № 83, площад „Нов център“ (пред сградата на ДГС – Смолян)
• Кърджали, ул. „Васил Левски“ №2 (пред сградата на ДЛС „Женда“)
• Пазарджик: ул. „Александър Стамболийски“ № 50 (пред сградата на ДГС – Пазарджик)
• Пловдив, бул. „Шести септември“ № 93 (пред сградата на ДГС – Пловдив)
Северноцентрално държавно предприятие – Габрово
• Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ №29 (в двора на стопанството)
• Разград, ул. „Черна“ № 34 (в двора на стопанството)
Югоизточно държавно предприятие – Сливен
• Бургас, горски разсадник „Росенец“, м. Отманлий
• горски разсадник „Ормана“, м. Ормана
• Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24
• Несебър, ул. „Дюни“ № 21 (в двора на административната сграда на ДЛС „Несебър“)
• Твърдица, ул. „Балкан“ № 29
Североизточно държавно предприятие – Шумен
• с. Саламаново, държавен горски разсадник
• с. Баячево, разсадник към ДГС – Търговище

Списание “Гора”

1 month 2 weeks ago

Списание "Гора" обявява конкурс за дeтска рисунка на тема „Сезоните на гората“.

Пресъздайте в творбите си гората във всички сезони и багри с моливи, пастели, маслени, темперни или водни бои – няма ограничения в материалите.
Очакваме вашите рисунки до края на март 2022 година.
Победителите ще обявим през април, по време на Седмицата на гората.
Най-добрите творби ще бъдат публикувани на корицата на списание „Гора“, а авторите им ще получат интересни предметни награди.
Важно условие е ориентацията на листа да бъде „портрет“, формат А4.
За да се съхрани качеството на рисунките, е необходимо да бъдат сканирани в резолюция 300-600 pixels/inch, във файлов формат jpg.
Изпращайте файловете на електронен адрес: gora@iag.bg или оригиналите на рисунките на адреса на Редакцията: 1303 София, ул. „Антим І“ № 17, ет. 2.
Творбите трябва да бъдат придружени от името и фамилията на детето, възраст (няма възрастови ограничения), населено място, детска градина или училище, телефон и електронна поща за контакт.
С изпращането на рисунките за конкурса на Редакцията на сп. „Гора“ вие се съгласявате те да бъдат публикувани.
Очакваме вашите творби!

Списание “Гора”

1 month 2 weeks ago