СПИСАНИЕ ЗА ГОРСКО, ЛОВНО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

Продължител на основано  през  1899  година

Новият брой

Ловно стопанство

Преглед на паднали рога от благороден елен в ДЛС “Воден - Ири Хисар”

Лесозащита

Лесопатологично обследване на гъботворката в района на ЛЗС - София, за периода 2000-2020 година

Национално състезание “Горски многобой”

Републиканската надпревара открои най-подготвените участници

Висше образование

Випуск 2022 на ЛТУ получи дипломите си

Лесовъдство

Съхненето в изкуствено създадените иглолистни култури

Абонаментен талон
за 2022 г.

Нови книги

Архив 2021

Брой 1/2021
Брой 2/2021
Брой 3/2021
Брой 4/2021
Брой 5/2021
Брой 6-7/2021
Брой 8/2021
Брой 9/2021
Брой 10/2021