СПИСАНИЕ ЗА ГОРСКО, ЛОВНО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

Продължител на основано  през  1899  година

Новият брой

Инж. Росен Райчев – директор на дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство” в ИАГ, инж. Мирослав Димитров – директор на РДГ – Пловдив

Корковият дъб в България – състояние и насоки за опазване, стопанисване и ползване

Лесничейският дом през 1911 г. и сегашният вид на сградата

Архив 2022

Брой 1/2022
Брой 2/2022
Брой 3/2022
Брой 4/2022
Брой 5/2022
Брой 6-7/2022
Брой 8/2022
Брой 9/2022
Брой 10/2022