Документи

Бюджет

Административно обслужване

Документооборот

Инструкции

Вътрешни правила за дейността на сп. “Гора”

Редакционен съвет

Защита на личните данни

Харта на клиента

Работно време
на Редакцията на сп. “Гора”:
9.00 – 17.30 часа