ЗА НАС

„Гора“ е списание за горско, ловно стопанство и екология, издание на Изпълнителната агенция по горите.
В него можете да намерите актуална информация за горските политики, новостите в сектора, научните достижения, важни теми от практиката, интервюта с интересни личности, страници от горската история.
През 2022 г. списание „Гора“ отбелязва своята 30-годишнина.
Наследник на първото лесовъдско и екологично издание – списание „Лесовъдец“, чийто първи брой излиза през септември 1899 г., а по-късно се трансформира в „Горски преглед“ и „Горско стопанство“, списание „Гора“ съхранява и обогатява над 120-годишната история на горския печат в България.

Издания на горския печат
в България

Лесовъдец
Горски преглед
Горско стопанство
сп. Гора