Документи

Бюджет

Административно обслужване

Документооборот

Инструкции

Вътрешни правила за дейността на сп. “Гора”

Редакционен съвет

Защита на личните данни

Харта на клиента

Разходи за Ковид

Регистър

Работно време
на Редакцията на сп. “Гора”:
9.00 – 17.30 часа